Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Mooi The Agency, gevestigd aan de Nieuwpoortkade 2a te Amsterdam, KVK nummer 59470356, telefoonnummer 020-6060773.

1. Hoe gaat MOOI The Agency om met persoonsgegevens?

Gegevens die inzicht geven in wie u bent, noemt men ‘persoonsgegevens’. Ook klantgegevens vallen hier onder. Gebruik van deze gegevens kan, als dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
Bij het verwerken van persoonsgegevens gaat Mooi The Agency zorgvuldig te werk. Wij volgen hierbij de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) en waarborgen hiermee de bescherming van uw privacy.

2. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen de gegevens op het moment dat we een samenwerkingsovereenkomst met elkaar aangaan. Door het ondertekenen van het contract gaat de klant akkoord met het verwerken van de gegevens door Mooi The Agency.

3. Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken de gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, namelijk het ontwikkelen van strategische pr-activiteiten met als doel publiciteit genereren, de naamsbekendheid vergroten bij zowel pers als consument en traffic naar de site en verkooppunten genereren. Daarnaast verzamelen en verwerken wij gegevens om te voldoen aan de wettelijk eisen teneinde de bijbehorende boekhouding te kunnen voeren.

4. Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die wij van klanten verwerken zijn:

  • Bedrijfsgegevens omvattende onder andere bedrijfsnaam, kvk-registratie, btw-nummer,
    adresgegevens, websiteadres, emailgegevens, contactpersonen, gegevens benodigd voor de
    financiële administratie zoals het bankrekeningnummer en IBAN-gegevens.
    MOOI The Agency, Nieuwpoortkade 2A, 1055 RX Amsterdam T +31 (0)20 60 60 773

 

5. Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Zolang de overeenkomst tot stand is, bewaren wij de gegevens. De klant heeft te allen tijde het recht op inzage van de gegevens die wij bewaren. Zodra de overeenkomst wordt opgezegd, zullen wij de gegevens nog bewaren totdat de wettelijk vastgestelde termijn is verstreken.

6. Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?

De persoonsgegevens worden op onze beveiligde server opgeslagen. Daarnaast verwerken wij de gegevens in Exact om onze financiële administratie te kunnen uitvoeren. Tussen Mooi en Exact bestaat een verwerkersovereenkomst. Exact voldoet volledig aan de AVG/GDPR-richtlijnen.

7. Volgen wij u als u onze website bezoekt?

Wij houden de bezoeken aan onze website niet bij. Wel verzamelt onze website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van een computer.

Daarnaast maken wij gebruik van cookies om navigatie door onze site te vereenvoudigen. Cookies zijn kleine beetjes informatie die op de computer achterblijven na het bezoek aan een website. Ze zijn niet schadelijk, maar nemen wel geheugenruimte op de computer in. De cookies worden niet gebruikt om u te identificeren. Als u de cookies niet wilt ontvangen, kunt u deze blokkeren in de internetbrowser.

8. Beveiliging van de gegevens

Mooi The Agency doet er alles aan om de persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. De gegevens staan op een beveiligde server. De IT-omgeving voldoet volledig aan de AVG/GDPR-richtlijnen. Verder verstrekken wij gegevens nooit zonder toestemming aan derden.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot ons privacy beleid, onze werkwijze op dit gebied of een klacht over de wijze waarop wij met uw klantgegevens omgaan, dan kunt deze bij voorkeur per mail indienen via info@mooitheagency.com of ons bereiken op telefoonnummer 020-6060773.